CO2-Prestatieladder

Dutch Cabin Group is vastbesloten om haar producten en processen te verduurzamen en andere bedrijven te inspireren om hetzelfde te doen. Samen streven we naar de beperking van de opwarming van de aarde van maximaal 1,5 graden.

De eerste stap in het bereiken van deze doelstelling is het verkrijgen van inzicht in de uitstoot van het bedrijf. In 2022 heeft Dutch Cabin Group daarom gekozen om zich te laten certificeren voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Met behulp van de methoden uit het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 hebben we onze emissie-uitstoot inzichtelijk gemaakt. De emissies zijn gebaseerd op de Scope’s van het Greenhouse Gas Protocol: Scope 1 (directe uitstoot, zoals gas, diesel, benzine), Scope 2 (indirecte uitstoot, zoals elektriciteit, vliegreizen) en Scope 3 (indirecte uitstoot van materiĆ«le emissies en afval).

Bij onze beoordeling hebben we niet alleen gekeken naar onze eigen bedrijfsvoering, maar ook naar de impact bij toeleveranciers en klanten, evenals onze maatschappelijke inspanningen. We moedigen elk bedrijf aan om zich te laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder om meer inzicht te krijgen in hun CO2-voetafdruk. Alleen door te begrijpen waar de CO2-voetafdruk vandaan komt, kunnen we stappen zetten voor een beter milieu.

Via de onderstaande links kunt u het certificaat en het document dat ten grondslag ligt aan de beoordeling door SKAO bekijken. Deze geven ook inzicht in onze inspanningen en behaalde doelen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Downloads