Philadelphia Zorg

De Es en De Linde zijn twee nieuwe woongebouwen van zorginstelling Philadelphia in Vierhouten. Met hun houten gevel passen ze perfect in de bosrijke omgeving. De Es bestaat uit vier woongedeeltes van 49 units voor in totaal 16 mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk gedrag. De Linde is een 28-delig zorggebouw voor 8 cliënten met meervoudige, lichamelijke en verstandelijke beperkingen. 

Snel huisvesting nodig door ruimtetekort

In de zomer van 2017 was de vraag naar huisvesting in de omgeving Vierhouten bij Philadelphia groter dan het aanbod. Er was ruimte tekort om in de behoefte te voorzien. Er was snel huisvesting nodig. Na een verkorte aanbesteding kon Dutch Cabin Group deze flexibele huisvesting leveren.

Intensief traject met veel wijzigingen

Het werd een intensief traject. Bij de start was niet duidelijk welke cliënten er precies zouden komen wonen. Gedurende het traject werden nieuwe wensen en eisen ingebracht. Zelfs is de plek gewijzigd waar een van de gebouwen zou komen. Elke wijziging had consequenties in tijd, en in kosten. Doel bleef altijd een goed project zo snel mogelijk te realiseren voor de komst van de nieuwe bewoners. 

Veiligheid erg belangrijk

Vooral voor gebouw De Es moesten er enkele hobbels genomen worden. Deze moest molestbestendig zijn vanwege bewoners met moeilijk verstaanbaar, en soms agressief gedrag. Tijdens het traject werd door kritisch overleg met elkaar duidelijk wat dat ‘veilig’ nou precies inhield. Plafondplaten liggen bijvoorbeeld vast en de ruiten zijn van bijzonder veiligheidsglas.

Spectaculair bouwproject 

Voordat de modules werden geleverd, zijn deze eerst in de fabriek gereed gemaakt. De levering bracht nog wat uitdagingen met zich mee. Twee bouwterreinen en zwaar vrachtverkeer op een terrein dat bewoond wordt door een kwetsbare doelgroep. We hebben de aannemers aangestuurd om extra voorzichtig te zijn en een duidelijk breed gedragen communicatieplan opgesteld voor tijdens de werkzaamheden. 

Resultaat dat permanent oogt 

De afwerking van de gevels is van hout, dat past mooi bij de bosrijke omgeving. Een goede, permanente uitstraling was het doel, en dat doel is zeker bereikt.

  • Aantal units 27
  • Vierkante meters 560 m²
  • Type units DS
  • Toepassing tijdelijke huisvesting voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere zorgvraag
  • Duur van het project Huur 120 maanden
Neem contact op

Meer informatie?

We zijn groot geworden met modulair bouwen, en we helpen u graag met uw uitdaging om huisvesting te realiseren. Wilt u meer weten? Plan een afspraak met één van onze adviseurs.