Dutch Cabin Group realiseert een warm welkom

Mooi nieuws: Dutch Cabin Group (DCG) mag in Utrecht 2 maal 48 flexwoningen gaan bouwen in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf. In totaal zullen er 252 units geplaatst worden en we zijn al druk bezig met de voorbereidingen. In februari starten onze collega’s met de assemblage van de units in de productie.

Iedereen kent wel minimaal één iemand die last heeft van het woningtekort. Denk aan studenten, gescheiden gezinnen, dak- en thuislozen, mensen die uit de jeugdzorg of een PI (penitentiaire inrichting) komen en statushouders. Toen in februari 2022 de Oekraïnecrisis startte, raakten de asielzoekerscentra voller en voller. De urgentie om statushouders te laten uitstromen naar woningen nam alleen maar verder toe. Momenteel zitten er ongeveer 16.000 statushouders vast in asielzoekerscentra in Nederland.

Door te bouwen op tijdelijke locaties hoopt de overheid versnelling, doorstroming en vernieuwing op gang te brengen. De woningen zijn een onderdeel van Hugo de Jonge zijn zogenoemde ‘kickstart’. Zijn grote project van in totaal 2.000 flexwoningen, bestemd voor lokale spoedzoekers en statushouders, moet de druk verminderen op de woningmarkt. Mochten er flexwoningen overblijven, dan wil het COA ze kopen voor statushouders.

In september werd de opdracht van de 96 woningen beschikbaar gesteld en begin december werd hij aan DCG gegund. De units voor de eerste 48 woningen worden in mei geplaatst. Vóór 2025 wil de overheid 37.500 flexibele woningen realiseren.

We zijn blij dat wij bij DCG een comfortabel thuis kunnen bieden aan mensen die het hard nodig hebben.