De Es en De Linde: de twee nieuwe onderkomens van zorginstelling Philadelphia. Met hun houten gevel passen ze perfect in de bosrijke omgeving van Vierhouten. Het was een uitdagend project, waarbij Philadelphia, adviesbureau BBN en Directbouw gezamenlijk optrokken.

 

Twee zorggebouwen 

De Es bestaat uit vier woongedeeltes van 49 units voor in totaal 16 mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. De Linde is een 28-delig zorggebouw voor acht cliënten met meervoudige, lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Carla de Vries is projectmanager bij Philadelphia. Menno Engel is portefeuillemanager bij BBN, een onafhankelijk adviesbureau voor gebouwen en gebieden. Samen vertellen zij over dit bijzondere project en de flexibele samenwerking.

 

Snel huisvesting nodig door ruimtetekort  

Carla: “In de zomer van 2017 was de vraag naar huisvesting in de omgeving Vierhouten bij Philadelphia groter dan het aanbod. We kwamen ruimte tekort om in de behoefte te voorzien. Het terrein van Philadelphia in Vierhouten gaat wel herontwikkeld worden, maar dat is een langlopend project. Er was snel huisvesting nodig.” 

Menno: “Voor Philadelphia hebben wij een marktonderzoek gedaan naar tijdelijke en flexibele huisvesting. Na een verkorte aanbesteding werd Directbouw als leverancier geselecteerd voor de realisatie van flexibele huisvesting.” 

 

Intensief traject met veel wijzigingen 

Carla: “Het was een intensief traject. Dat had vooral te maken met het feit dat het vanaf de start nog niet duidelijk was welke cliënten er precies zouden komen wonen. Gedurende het traject kwamen er steeds nieuwe wensen en eisen met betrekking tot het gebouw. Zo hebben we tijdens het proces de plek gewijzigd waar een van de gebouwen zou komen.” 

Menno: “Aan elke wijziging zitten consequenties met betrekking tot tijd, kosten en kwaliteit. Ons gezamenlijk doel was een goed project zo snel mogelijk realiseren voor de komst van de nieuwe bewoners. Wij zijn hier altijd, met het gezamenlijke doel voor ogen, uitgekomen. Dit vraagt om flexibiliteit van beide partijen.” 

 

Veiligheid erg belangrijk 

Vooral voor gebouw de Es moesten er enkele hobbels genomen worden.  Carla: “De Es moest molestbestendig zijn vanwege bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit is een zware doelgroep die soms agressief kan zijn. Daarom dient de inrichting wel veilig te zijn. Tijdens het traject werd door kritisch overleg met elkaar duidelijk wat dat ‘veilig’ nou precies inhield. Zo moesten bijvoorbeeld de plafondplaten vastzitten en de ruiten van special veiligheidsglas zijn.” 

 

Spectaculair bouwproject 

Voordat de modules werden geleverd, heeft Directbouw deze eerst in de fabriek gereed gemaakt. De levering bracht nog wat uitdagingen met zich mee. 

Menno: “We hadden te maken met twee bouwterreinen, zwaar vrachtverkeer op een terrein dat bewoond wordt door een kwetsbare doelgroep. We hebben de aannemers aangestuurd om extra voorzichtig te zijn en een duidelijk breed gedragen communicatieplan opgesteld voor tijdens de uitvoering. Het was wel spectaculair om te zien. Het manoeuvreren van de vrachtwagens in dat bosrijke gebied.” 

 

Resultaat dat permanent oogt 

Carla na de oplevering van de huisvesting: “We hebben voor de afwerking van de gevels bewust gekozen voor hout, dat past mooi bij de bosrijke omgeving. Een goede uitstraling vonden we heel belangrijk. En we wilden ook niet dat het eruitzag als tijdelijke huisvesting. Een begeleidster vertelde me dat ze weet dat het tijdelijke huisvesting is, maar dat het permanent oogt en voelt. Ook de brede gangen worden als heel prettig ervaren. De medewerkers en bewoners zijn er blij mee!” 

Carla en Menno blikken tevreden terug. Carla: "Door de aanpassingen liep het project uit en was de druk soms hoog, maar alle betrokkenen waren tolerant en geduldig.” 

Menno: “Directbouw bleef ook continu vriendelijk, de wil was er echt om er samen uit te komen. Flexibiliteit en denken in oplossingen is kenmerkend voor Directbouw in onze samenwerking. We vulden elkaar goed aan!” 

 

Sponsoring

Ook zijn wij trots om te melden dat wij vriend geworden zijn van 'De vriendenvanPhiladelphia'. Als Dutch Cabin Group hebben wij een bedrag van € 7.500,- ter beschikking gesteld voor het inrichten van 3 snoezelkamers. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

neem dan snel contact met ons op!

Andere referenties

bekijk alle referenties